Pumpetjenester2018-11-23T09:25:06+00:00

PUMPETJENESTER

DIN PUMPESPESIALIST I SKANDINAVIA

SVENSK FÖRBIPUMPNING

Svensk Förbipumpning er din pumpespesialist. Vi har alt utstyret og personellet du trenger til å utføre pumpeoppgaver på land, eller innen offshoreindustrien. Med en svært stor utstyrspark er vi alltid klar til å løse dine pumpeoppgaver med erfarent og profesjonelt personell, selv når det haster mest.

Et av våre viktigste fokusområder er å flytte vannmengder under jorden, opp fra hoved- og sidekloakkledninger, og gjennom våre eksterne rørsystemer for å gi adgang til personell og arbeidsutstyr, og dermed gjøre det mulig å utføre de rør- og ledningsarbeider som trengs. Vi oppgraderer og utvider vår utstyrspark løpende. Derfor kan vi alltid hjelpe til selv med de vanskeligste og mest teknisk utfordrende pumpeoppgaver. Det er viktig at kundene våre alltid er sikre på at vi kan utføre arbeidet på en god måte, uten å tvile på vår handlekraft og ekspertise.

PUMPETJENESTER

  • Overpumpning

  • Ompumpning

  • Pumpeudleie

  • Rådgivning og veiledning

  • Plugging

  • Avsperring

  • Utrykning hele døgnet