Pumptjänster2018-11-23T09:13:05+00:00

PUMPTJÄNSTER

DIN PUMPSPECIALIST I SKANDINAVIEN

SVENSK FÖRBIPUMPNING

Svensk Förbipumpning är din pumpspecialist. Vi har all den utrustning och personal som du behöver, när du har ett pumpjobb på land eller inom offshorebranschen. Vi är alltid redo att lösa ditt uppdrag med erfaren och professionell personal, uppbackat av en mycket omfattande utrustningspark, även när det är akut. 

Ett av våra stora fokusområden är att flytta vattenmängder under jord, upp från huvud- och sidokloakledningar och igenom externa rörsystem för att ge tillgång för personal och arbetsutrustning och göra det möjligt att utföra nödvändiga rör- och ledningsarbeten. Vi uppgraderar och bygger löpande ut vår utrustningspark, därför kan vi alltid vara med och lösa även de svåraste och mest tekniskt utmanande pumpuppdragen. Det är viktigt att våra kunder alltid är säkra på att vi kan klara jobbet, utan att behöva tvivla på vår professionalism och handlingskraft.

PUMPTJÄNSTER

  • Överpumpning

  • Ompumpning

  • Uthyrning av pumpar

  • Rådgivning och idéutbyte

  • Pluggning

  • Avspärrning

  • Jour dygnet runt